Чехийн Хууль зүйн яаманд бүртгэлтэй орчуулагчид

2023-09-19


Та бүхэнд Чех улсын Хууль зүйн яаманд бүртгэлтэй монгол, чех болоод бусад хэлний (монгол-словак, монгол-хятад, монгол-орос, монгол-польш,) орчуулагчдын нэрсийг хүргүүлж байна. Орчуулагчдын бүртгэл, хаяг болоод бусад мэдээллийг дараахь холбоосоор орж дэлгэрүүлэн танилцана уу.

https://seznat.justice.cz/

Зургийг энд дарж томруулна уу.