Консулын үйлчилгээний хураамжийн мэдээлэл

2024-06-03


Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Чех Улсад суугаа Элчин сайдын яам 2024.07.01-2024.07.31-ний хооронд үзүүлэх Консулын үйлчилгээнд дараахь хураамжийг мөрдөнө
Консулын үйлчилгээ нэр, төрөл Тайлбар Хуульд заасан хэмжээ Суугаа улсын мөнгөн тэмдэгтээр
ЭСЯ-ны харилцах дансаар төлбөр хийх бол Картаар төлбөр  хийх бол
Нотиариатын үйлчилгээ Итгэмжлэл гэрчлэх, үнэ тодорхойгүй хэлцэл, өв залгамжлал, бүх төрлийн гэрээ хэлцэл, үл хөдлөх хөрөнгийн холбогдолтой баримт гэрчлэх гэх мэт 10 ам.доллар 230.20 крон 240.00 крон
Баримт бичигт консулын баталгаа гаргах Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх, орчуулгын үнэн зөвийг гэрчлэх зэрэгт (хуудас тутмаас), гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх, үндсэн материал шалгах, 5 ам.доллар 115.10 крон 120.00 крон
Тодорхойлолт Оршин суугаа хаяг, гэр бүлийн байдлын тухай, овог нэрний, талаар тодорхойлолт гаргахад 5 ам.доллар 115.10 крон 120.00 крон
Төрсний бүртгэл Төрсний бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох 10 ам.доллар 230.20 крон 240.00 крон
Төрсний гэрчилгээ дахин олгох 10 ам.доллар 230.20 крон 240.00 крон
Эцэг тогтоосны бүртгэлд бүртгэх 10 ам.доллар 230.20 крон 240.00 крон
Гэрлэлт бүртгэл Гэрлэлт бүртгэж гэрчилгээ олгох 10 ам.доллар 230.20 крон 240.00 крон
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгэх 10 ам.доллар 230.20 крон 240.00 крон
Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгэх 10 ам.доллар 230.20 крон 240.00 крон
Гэрчилгээ солих Төрсний болон гэрлэсний гэрчилгээг сольж олгох 10 ам.доллар 230.20 крон 240.00 крон
Нас барсны бүртгэл Нас барсны бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгох 10 ам.доллар 230.20 крон 240.00 крон
Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгоход Гадаад паспортыг нэг удаа орлох буцах үнэмлэх олгох 15 ам.доллар 345.30 крон 355.00 крон
Иргэний үнэмлэх Иргэний үнэмлэх анх удаа  олгох 15 ам.доллар 345.30 крон 355.00 крон
Иргэний үнэмлэх 25, 45 насанд сольж олгох 10 ам.доллар 229.80 крон 240.00 крон
Иргэний үнэмлэх дахин олгох 20 ам.доллар 460.40 крон 465.00 крон
Гадаад паспорт Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах 50 ам.доллар 1151.00 крон 1165.00 крон
Анхаарах зүйл: Консулын үйлчилгээний хураамжийг ЭСЯ-ны Ceska sporitelna банкны 4085868359/0800 тоот кроны харилцах дансанд тушаана уу. Гүйлгээний утга дээр тушаагчийн овог, нэр болон авч буй үйлчилгээний төрлийг бүтэн оруулахыг анхаарна уу. 
     Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Чех Улсад суугаа Элчин сайдын яам 2024.07.01-2024.07.31-ний хооронд мөрдөх визийн хураамжийн хэмжээ
Визийн зориулалт Визийн ялгаа Визийн хураамж Үйлчилгээний хөлс ЭСЯ-ны харилцах дансаар төлбөр хийх 
Орох виз Нэг удаа 45 ам.доллар 5 ам.доллар 46.73 евро
Хоёр удаа 60 ам.доллар 5 ам.доллар 60.75 евро
Дамжин өнгөрөх виз Нэг удаа 20 ам.доллар 5 ам.доллар 23.26 евро
Хоёр удаа 45 ам.доллар 5 ам.доллар 46.73 евро
Олон удаа 70 ам.доллар 5 ам.доллар 70.09 евро
Олон удаагийн виз 6 сар хүртэлх 100 ам.доллар 5 ам.доллар 98.13 евро
6 сараас 1 жил хүртэлх 200 ам.доллар 5 ам.доллар 191.59 евро
Дан наалтын үнэ   5 ам.доллар 4.67 евро
Анхаарах зүйл: Визний хураамжийг ЭСЯ-ны CSOB банкны 235482884/0300 тоот еврогийн харилцах дансанд тушаана уу. Гүйлгээний утга дээр тушаагчийн овог, нэрийг бүтэн оруулахыг анхаарна уу. 
Монголбанкнаас зарласан ам. доллар, евро, кроны 2024 оны 6 дугаар сарын ханшийн дунджаар тооцов.