Гэрээ хэлэлцээрүүд

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын Геологийн зураглал, геологи судалгааны ажлын зээл олгох тухай хэлэлцээр (1963.06.18, Прага)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр (1964.10.21, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын Ургамлын хортон шавьж, євчин, зэрлэг ургамлаас хамгаалах, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай гэрээ (1966.12.09)

1999 оны 4-р сарын 1-ны єдєр, 3-р сарын 23-ны єдрїїдийн ноот бичиг солилцоогоор нэмэлт єєрчлєлт хийгдсэн БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын Эрїїл мэндийн салбарт хамтран ажиллах тухай гэрээ (1968.05.31, Прага)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын БНСЧСУ-аас БНМАУ-д 1971-1975 онуудад эдийн засаг, техникийн тусламж vзvvлэх тухай хэлэлцээр (1971.03.29, Прага)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын Соёлын хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр (1973.04.25, Прага)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын БНСЧСУ-аас БНМАУ-д 1971-1975 онуудад эдийн засаг, техникийн тусламж vзvvлэх тухай элэлцээрт зарим єєрчлєлт оруулах тухай протокол (1974.09.19, Прага)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын 1976-1980 онуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр (1975.10.07, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын БНСЧСУ-аас БНМАУ-д 1971-1975 онуудад эдийн засаг, техникийн тусламж vзvvлэх тухай элэлцээрт зарим єєрчлєлт оруулах тухай хоёрдугаар протокол (1975.10.07, Улаанбаатар)

БНСЧСУ, БНМАУ хоорондын Консулын хэлэлцээр, протокол (1976.06.03, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын БНМАУ-д БНСЧСУ-ын ЭСЯ, БНСЧСУ-д БНМАУ-ын ЭСЯ-ны барилга барихад харилцан газар эзэмших эрх олгох тухай хэлэлцээр (1976.06.04, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-д БНМАУ-ын ЭСЯ-ны барилга, БНМАУ-д БНСЧСУ-ын ЭСЯ-ны барилга харилцан худалдах тухай хэлэлцээр (1976.06.04, Улаанбаатар)

БНСЧСУ, БНМАУ хоорондын Эрх зvйн туслалцаа vзvvлэх, иргэн, гэр бvл, эрvvгийн хэргийн салбарын эрх зvйн харилцааны тухай гэрээ (1976.10.15, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын 1976-1980 онуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээрт нэмэлт єєрчлєлт оруулах тухай засгийн газар хоорондын протокол (1977.05.26, Прага)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын 1976-1980 онуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээрт зарим єєрчлєлт оруулах тухай нэгдvгээр протокол (1979.01.29, Прага)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын БНСЧСУ-аас БНМАУ-д 1971-1975 онуудад эдийн засаг, техникийн тусламж vзvvлэх тухай хэлэлцээрт зарим єєрчлєлт оруулах тухай гуравдугаар протокол (1979.01.29, Прага)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын БНМАУ-д ашигт малтмалын геологийн судалгааны ажил, олборлолт, боловсруулалтанд хамтран ажиллах тухай ерєнхий хэлэлцээр (1979.09.01, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын БНМАУ-д ашигт малтмалын геологийн судалгааны ажил, олборлолт, боловсруулалт хийх чехословак-монголын хамтарсан vйлдвэр байгуулах тухай хэлэлцээр (1979.09.01, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын 1976-1980 онуудад нэмэлт зээллэг олгох тухай хэлэлцээр (1979.09.01, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын 1981-1985 онуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр (1981.09.22, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын БНСЧСУ-аас БНМАУ-д 1971-1975 онуудад эдийн засаг, техникийн тусламж vзvvлэх тухай хэлэлцээрт зарим єєрчлєлт оруулах тухай дєрєвдїгээр протокол (1981.09.22, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын БНМАУ-д БНСЧСУ-ын ЭСЯ, БНСЧСУ-д БНМАУ-ын ЭСЯ-ны барилга барихад харилцан газар эзэмших эрх олгох тухай хэлэлцээрийн нэмэлт (1982.06.29, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Сангийн Яам, БНМАУ-ын Сангийн Яам хоорондын БНСЧСУ-ын ЭСЯ-ны Улаанбаатар дахь, БНМАУ-ын ЭСЯ-ны Прага дахь байшингуудын барилгын ажлыг тооцоолоход vндэсний мєнгєн тэмдэгтvvдийг шилжих рубьл болгох тооцох тухай гэрээ (1984.03.01, Москва)

БНСЧСУ, БНМАУ хоорондын Иргэний давхар харьяаллыг зохицуулах тухай гэрээ (1984.07.09, Улаанбаатар)

БНСЧСУ-ын Засгийн Газар, БНМАУ -ын Засгийн Газар хоорондын 1986-1990 онуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр (1986.04.28)

ХБНЧСУ-ын Засгийн Газар, Монгол Улсын Засгийн Газар хоорондын Дипломат ба албан паспорттай иргэд визгvй зорчих тухай хэлэлцээр (1992.06.26, Улаанбаатар)

БНЧУ-ын Засгийн Газар, Монгол Улсын Засгийн Газар хоорондын Худалдааны гэрээ (1995.12.11, Прага)

БНЧУ-ын Засгийн Газар, Монгол Улсын Засгийн Газар хоорондын Давхар татвараас чєлєєлєх, орлогын татварын хийдлээс хамгаалах тухай гэрээ (1997.02.27, Прага)

БНЧУ-ын Засгийн Газар, Монгол Улсын Засгийн Газар хоорондын Хєрєнгє оруулалтыг дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр (1998.02.13, Улаанбаатар)

БНЧУ-ын Засгийн Газар, Монгол Улсын Засгийн Газар хоорондын Хоёр талын олон улсын гэрээнvvдийг дахин батлах тухай протокол (1999.05.24, Улаанбаатар)

БНЧУ-ын Засгийн Газар, Монгол Улсын Засгийн Газар хоорондын Иргэдийн харилцан ажиллуулах тухай хэлэлцээр (1999.12.09, Прага)

БНЧУ-ын Засгийн газар, монгол Улсын засгийн газар хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр (2005.01.24, Улаанбаатар)