МОНГОЛ РУУ ЗОРЧИГЧИД ПСР ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ШААРДЛАГАГҮЙ БОЛЛОО/NO PCR TEST IS REQUIRED FOR TRAVELLERS TO ENTER MONGOLIA

МОНГОЛ РУУ ЗОРЧИГЧИД ПСР ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ШААРДЛАГАГҮЙ БОЛЛОО.

2022 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн Монгол Улсад зорчигчдоос коронавирусын ПСР шинжилгээ /антиген болон түргэвчилсэн шинжилгээ/ шаардахгүй боллоо. Мөн коронавирусын эсрэг вакцины бүрэн тунд хамрагдсан байхыг шаардахгүй; Монгол Улсад ирсний дараа коронавирусын нэмэлт шинжилгээ авахгүй; Тусгаарлалт болон гэрийн ажиглалтад хамрагдах шаардлагагүй болно.
Гагцхүү зорчигчид хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгт Эрүүл мэндийн асуумжийг үнэн зөв бөглөх учиртай.
Прага хот дахь ЭСЯ
2022 оны 3 дугаар сарын 14

NO PCR TEST IS REQUIRED FOR TRAVELLERS TO ENTER MONGOLIA

From March 14, 2022, those who travel to Mongolia are not required to show a PCR test (antigen and rapid test) for Covid-19. Also:
• Travellers are not required to have been fully vaccinated against Covid-19.
• No additional Covid-19 testing will be performed upon arrival in Mongolia.
• No isolation is required upon arrival to Mongolia.
Travellers will only complete a medical form at the border checkpoint. It should be filled in with accuracy.

Embassy of Mongolia in Prague
14th March, 2022