Гэрлэлт цуцлуулахад бүрдүүлэх бичиг баримт

2022-12-08


Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулахыг харилцан зувшөөрсөн иргэн Та дараахь баримт бичгийг бүрдүүлнэ.
 
  • Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан тус тусдаа гаргасан өргөдөлд эд хөрөнгө болон, төрсөн буюу үрчилж авсан 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй, гэрлэлтээ цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрснөө дурдах

  • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

  • Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар

  • Монгол улсад байнга оршин суух бүртгэлтэй хорооноос 0-18 насны хүүхэдгүй тухай тодорхойлолт